تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ | 14:36 | نویسنده : الف.رجبی زاده
 

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

 

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

زبان تخصصی انگلیسی

1

Going international (English for Tourism)

 

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

2

Tourism planning

 

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

3

واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری وهتلداری

دکتر محمود ضیائی و روزبه میرزائی

انتشارات ترمه

برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی

1

اقتصاد خرد

اوئن فیلیپس، چارلز موریس، ترجمه اکبر کمیجانی

نشر دانشگاه تهران

2

اقتصاد کلان

سیدمحمد طبیبیان

نشر بازتاب

3

اقتصاد گردشگری

کریشنا مورتی، دانلد لاندبرگ، مینک استاونگا، محمدرضا فرزین ( مترجم )

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

4

گردشگری، اثرات، برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه میرزایی و ترابیان

 

5

Tourism planning

 

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازاریابی و اصول مدیریت و رفتار

1

مدیریت بازار ) مدیریت بازاریابی)

داود محبعلی، علی اکبر فرهنگی

نشر امیرکبیر

2

بازاریابی گردشگری

لس لومسدن ، ترجمه ابراهیم گوهریان

 

3

مدیریت جهانگردی

راجر داس ویل، داود ایزدی (مترجم)، سیدمحمد اعرابی ( مترجم )

دفتر پژوهشهای فرهنگی

4 مدیریت

استونر و فریمن ، ترجمه دکتر پارسائیان و اعرابی

 
5 مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی کتاب 1 یا 3 جلدی
6 اصول بازاریابی خدمات کریستوفر لاولاک، لورن رایت، ابوالفضل تاج زاده نمین (مترجم ) انتشارات سمت

7

تستهای تالیفی کتابهای مدیریت عمومی الوانی، مبانی سازمان و رفتار سازمانی رضاییان، تئوری سازمان و مبانی رفتار سازمانی رابینز، منابع انسانی سعادت و تئوری و طراحی سازمان دفت

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

روشهای کمی در جهانگردی

1

پژوهش عملیاتی : برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن

محمدرضا مهرگان

انتشارات کتاب دانشگاهی

2

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

دکتر ایرج ابراهیمی

نشر هستان

3

ریاضیات کاربـرد در مدیریت 1

ترجمه دکتر ضرغام و ممقانی

 

4

آمار کاربرد آن در مدیریت 1

دکتر ابراهیمی و صدقیانی

 

تاریخ و جغرافیا

1

Tourism geography

 

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

2

جهانگردی در چشم انداز جامع

ادواردو فایوسولا، چاک گی، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم )

ناشر : دفتر پژوهشهای فرهنگی

3 چکیده تاریخ ایران حسن نراقی ناشر : اختران
4 جغرافیا و صنعت توریسم علی اصغر رضوانی دانشگاه پیام نور
5 مبانی نقشه خوانی مجتبی یمانی ناشر : دانشگاه تهران
6 مبانی کشور شناسی جغرافیایی ترجمه دکتر رهنمایی
 

7

اوقات فراغت

لس هی وود، جان اسپینک، پی تر براهام، جان کاپنرهارست، فرانسیس کیو، یان هنری، محمد احسانی (مترجم)

ناشر : بامداد کتاب

علوم اجتماعی

1

مبانی انسان شناسی

دکتر فربد

 

2

مبانی انسان شناسی

اچ آر هیس

 

3 درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران کاظم معتمدنژاد، محمدمهدی فرقانی (مترجم) نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
4 فرهنگ شناسی ؛ گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن چنگیز پهلوان ناشر : قطره
5 جامعه شناسی ارتباطات باقر ساروخانی ناشر : اطلاعات

6

موزه های باد

دکتر فرهادی

 

سایر کتب مناسب

1

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

 

نشر کتاب مهربان نشر

2

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

حمید جاهدی

نشر هم پا

 

 
 


پیچک